Youtube logo
Menu

Så skapas anslutning till IP-kamera/-inspelare via internet

Vi får många förfrågningar ang. IP-kameror / inspelare (IP-enheter) där man gärna vill se bilder från internet. Här är en liten guide för att få det att fungera. Observera att detta inte kan vara en komplett guide, eftersom det finns så många parametrar som kan komma in i bilden.

 

 

Insamling av information

Innan du börjar, behöver du följande information:

 

 

 • Routerns IP-adress:

  Routerns
  IP-adress kan hittas genom att välja "Start" på
  din dator.

  I Windows XP, välj "Kör", skriv "CMD" och tryck på "OK".

  På nyare Windows: Skriv "CMD" i sökrutan i startmenyn och tryck på "Enter".

  Detta kommer att visa ett svart kommandofönster. Skriv "ipconfig / all" och tryck på "Enter". Ta nu det ställe som heter Default gateway (märkt med GW i bilden). IP-adress, det står här, är routerns interna IP-adress. I många nätverk är 192.168.1.1 eller 192.168.0.1.

 • Användarnamn och lösenord till routern:
  När routern installerades, valde ett lösenord, eller användes routerns standard. Det kan hittas i routerns manual.
 • IP-enhetens IP-adress:
  Detta är den adress som används när kameran ska ses från det interna nätverket. Det brukar medfölja programvara med kameran som kan hitta och berätta vilken IP-adress kameran.
 • Extern IP-adress:

   

   

   

  IP-adress kan hittas genom att gå till webbplatsen www.myip.se. IP-adress (tilldelas av Internetleverantören) är antingen statisk eller dynamisk.

   

   

   

  Om IP-adressen är dynamisk kan den förändras om routern stängs av och sedan finns det en ny IP-adress nästa gång du loggar in på IP-enhet från Internet. Därför rekommenderar vi att du kontaktar din Internetleverantör för att en fast IP (statisk IP-adress).

Konfigurera router:

 

När all information är klar, öppna en webbläsare. Det kan vara till exempel. vara Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox. Skriv routerns IP-adress i adressfältet, till exempel. 192.168.0.1 och tryck på ENTER. Ange sedan ditt användarnamn och lösenord, och du hamnar på routerns inställningssida.

 

 

Nu den externa IP och IP-enhet-adress kopplas. Dessa områden kallas "Port Forwarding". Tyvärr är det lite olika, där routertillverkarna tillhandahåller denna funktion, och vad de kallar (port forwarding, NAT eller Virtual server är bara några av dem). Som regel finns funktionen i alla routrar.

Oavsett märke det är alltid samma du måste ange för att göra "port forwarding". Porten som ska anges, för de flesta IP-enheter är port 80, eller, även kallad "http". Ange IP-adressen för på IP-enhet. Spara sedan informationen i routern och installationen är nu klar för testning. Kom ihåg att du måste vara på utsidan av routern, eller på annan internetuppkoppling än er egen för att testa den. Öppna en webbsida för att få tillgång till och ange den externa IP-adressen i adressfältet i webbläsaren.

Vissa funktioner på IP-enheten kan kräva att det öppnas ytterligare en eller flera portar för att få "hål" igenom. Den fungerar på samma sätt som ovan. De respektive portnummer kan hittas i IP enhetens bruksanvisning.

 

En andra utmaning kan vara att på IP-enheten inte använder port 80. Kontrollera detta genom att ansluta kameran till det interna nätverket och notera om det finns ett kolon och sedan ett nummer i adressfältet (t.ex. Http:. // 192.168.0.1:8080). Om så är fallet, ska talet omedelbart efter kolon (i exemplet: 8080) som ska användas i stället för port 80 under port forwarding.

 

 

NYA PRODUKTER

ERBJUDANDE

KONTAKT

Fråga Monacor?

Har du frågor, ris eller ros, så kontakta oss på 0435 - 563 30, eller skicka ett meddelande.