Youtube logo
Menu

IP klassificering av enheter

 

Är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten,damm, inträngande föremål och ofrivillig beröring (till exempel petskydd i kontakter) iKlassifikationen har formen IP (international protection, ibland tolkat somingress protection) följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt och beröring är.

Den andra beskriver hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd.

Den valfria extra bokstaven beskriver typen av skydd mot beröring.

Är någon av skyddsklassningarna ej tillämpliga på produkten, ersätts denna siffra med bokstaven X.

Exempel: Om en artikel är märkt med IP44 så är den då (siffra ett) petskyddad mot föremål som överstiger 1mm i diameter samt att enheten (siffra två) tål strilande vatten från alla vinklar.

 

Första siffran

Skydd mot beröring och inträngande föremål

Klassning Betydelse
0 Inget skydd
1 Petskydd mot föremål större än 50mm
2 Petskydd mot föremål större än 12mm
3 Petskydd mot föremål större än 2,5mm
4 Petskydd mot föremål större än 1mm
5 Dammskyddat
6 Dammtätt

Andra siffran

Skydd mot inträngande vatten. Inget vatten får tränga in i en sådan mängd eller på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

Klassning Betydelse
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten (endast vertikala droppar)
2 Skyddad mot droppande vatten vid max 15°lutning
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkaren, i allmänhet upp till 3m

NYA PRODUKTER

ERBJUDANDE

KONTAKT

Fråga Monacor?

Har du frågor, ris eller ros, så kontakta oss på 0435 - 563 30, eller skicka ett meddelande.