Youtube logo
Menu

Halogenbelysning

Värmeutveckling:
Yttemperaturen på halogenljuskälla kan nå omkring 300 ° C. Därför är det viktigt att hålla ett säkert avstånd på 500 mm till närmaste brännbara materialet. När det kommer till tak / väggmonterade lampor, måste det även vara min. 70 mm från lampans reflektor till närmaste icke-brännbart material.

VARNING: Vidrör aldrig halogenlampa eller insidan av reflektorn! Det kan vara mycket varmt även efter kort tids användning, och naturligt fett som sitter på fingrarna, förkortar även lampans livslängd avsevärt.

Livslängd:
Livstid på en halogen ljuskälla beror delvis av matningsspänningen och lampans placering. Vanligtvis kan man förvänta sig en livslängd på upp till 4000 timmar när det används 11,8 V matning. Livslängden förkortas / förlängs enligt nedanstående tabell. Var medveten om att ljuseffekten halveras varje gång spänningen sjunker 10%.

NYA PRODUKTER

ERBJUDANDE

KONTAKT

Fråga Monacor?

Har du frågor, ris eller ros, så kontakta oss på 0435 - 563 30, eller skicka ett meddelande.