Youtube logo
Menu

Disclaimer

Information på denna webbplats tillhandahålls utan garanti av något slag.

Information på vår hemsida är så exakt och uppdaterad som möjligt, men vi gör inga garantier om exakthet, sekvens, aktualitet eller fullständighet webbplatsens innehåll och utan förvarning upphör publiceringen av webbplatsen på webben.

Monacor Sverige AB frånsäger sig allt ansvar för de webbplatser som denna webbplats är länkade.

Varje kommentar / information som skickas till Monacor Sverige AB via webbplatsen är Monacor Sverige AB: s egendom och får användas utan begränsning. Mottagna kommentarer kommer inte att behandlas konfidentiellt.

Monacor Sverige AB kan inte hållas ansvarig för några direkta, tillfällig, följd, indirekta eller straffskadestånd som följer av tillgång till eller användning av innehållet på denna webbplats inklusive virus, oavsett riktigheten eller fullständig av sådant innehåll.

Varje tvist i samband med detta juridiska meddelande, som inte kan lösas i godo skall avgöras enligt svensk lag i en svensk domstol.

NYA PRODUKTER

ERBJUDANDE

KONTAKT

Fråga Monacor?

Har du frågor, ris eller ros, så kontakta oss på 0435 - 563 30, eller skicka ett meddelande.