Youtube logo
Menu

Integritetspolicy

1. Allmänt

Monacor Sverige AB vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

Denna integritetspolicy gäller för företagskunder som använder Monacors hemsida i syfte att köpa Monacors produkter.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Monacor har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

Monacor, org.nr 556405-5209, 280 22, Vittsjö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3. När samlar vi personuppgifter?

Monacor samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Monacors hemsida, skapar ett konto åt företaget, gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. Monacor kan även få information från Monacors samarbetspartners eller koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av.

Monacor använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om Monacors användning av cookies framgår av www.monacor.se/om-oss/cookies/

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Monacor samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in.

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Varför behandlar Monacor personuppgifter om dig?

Monacor behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos Monacor har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Monacor skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster.

Monacor kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Monacors räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Monacors rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8. Länkar till externa webbplatser

Monacors hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Monacor. Monacor ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Monacor att publicera den justerade integritetspolicyn på monacor.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Monacor genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Monacor att informera dig via e-post.

10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Monacor behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Monacor behandlar dina personuppgifter.

E-post: info@monacor.se

Adress: Monacor Sverige AB, Spelvägen 1, 280 22 Vittsjö

Om du inte vill att Monacor behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Monacor. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet avregistrera dig från nyhetsbrev.

NYA PRODUKTER

ERBJUDANDE

KONTAKT

Fråga Monacor?

Har du frågor, ris eller ros, så kontakta oss på 0435 - 563 30, eller skicka ett meddelande.